สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย - The Association of Thailand Open Source Federation

Home ข่าวสาร กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

อีเมล พิมพ์ PDF

 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐น.
ณ ห้องประชุม ๔๒๑ ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม ๕๐ ปี

ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐


พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖
โดย ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช นายกสมาคมสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐


การอภิปราย หัวข้อ “การประเมินราคางานพัฒนาและบริการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source)

โดย ม...นงคราญ ชมพูนุท และสมาชิกสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐


ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐


การประชุมใหญ่สามัญประจำประจำปี ๒๕๕๖

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕


รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐


การประชุมใหญ่สามัญประจำประจำปี ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ ของประเทศไทย
0 MICT_280356_Presentation_Private V0.1
2 MICT_280356_Presentation_Guideline V0.1
3 MICT_280356_Presentation_ProjectTOR V0.1

แนวทางการจัดทําเกณฑ์ประเมินราคาตามมาตรฐานสากลและของประเทศไทย
1 MICT_260356_COCOMO_Training_Mar_13

โปรแกรมประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์
4 MICT_280356_Presentation_ApplicationV0.1

แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพ
5 MICT_280356_Presentation_SWStandard V0.1

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 เวลา 16:53 น. )  

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.
ออกแบบเว็บไซต์ และสนับสนุนโฮสติ้ง โดย Marvelic Engine Co., Ltd.