รายชื่อสมาชิกนิติบุคคล

พิมพ์

1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

3

บริษัท มาร์เวลิค เอ็นจิ้น จํากัด

4

บริษัท เอ็กซ์ไซด์คิก จํากัด

5

บริษัท ไอทีเบเคอรี่ จํากัด

6

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จํากัด

7

บริษัท เน็กเวฟเวอร์ดอตเนต จํากัด

8

บริษัท ซิคนิฟาย จํากัด

9

บริษัท เอ็ดฮินท์ จํากัด

10

บริษัท ริเวอร์ปาร์ค จํากัด

11

บริษัท เวลฟอร์ม จํากัด

12

บริษัท NCL Solutions sdn Bnd

13

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

14

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

15

(มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด

16

คอสเมติคส์ จํากัดบริษัทโมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล

17

บริษัท ทูเดย์ซอฟต์

18

หสน.เมฆบูรพา

19

บริษัท ควอลีตี้ แอสแซ็มบลี่ (ไทยแลนด์)

20

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21

สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22

สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

23

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

24

ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร

25

ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:59 น. )