สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย - The Association of Thailand Open Source Federation

Home กิจกรรมสมาคม จัดอบรมให้กับชมรมครูวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จัดอบรมให้กับชมรมครูวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

ช่วงวันที่ 29 เมษายนจนถึง 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ชมรมครูวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลากร ครู และอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิก โดยสมาชิกของชมรมครูวิชาชีพฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมการอบรมครั้งที่ โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนพาณิชยการบางนา ในช่วงวัน เวลาดังกล่าว

สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรม ในฐานะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และสนับสนุนเทคโนโลยีด้านโอเพนซอร์ส โดยส่งสมาชิกตัวแทนสมาคมฯ ไปบรรยายในหัวข้อ Business Intelligence และ Document Management System ในวันที่ 2 พฤษภาคม และวันที่ 3 พฤษภาคม ตามลำดับ

หลังจากที่ผ่านการอบรมครูสมาชิกทุกท่านต่างได้รับความรู้ในเนื้อหาไปอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปพัฒนาบุคคลากรครู และพัฒนาหลักสูตรของตน ให้เข้มข้น น่าสนใจ เพราะเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าเสมอในทุกๆ วัน และสมาคมฯ พร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านโอเพนซอร์ส หากท่านใดต้องการให้ทางสมาคมฯ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ครับ

 

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.
ออกแบบเว็บไซต์ และสนับสนุนโฮสติ้ง โดย Marvelic Engine Co., Ltd.