Home

การเขียนโปรแกรมมาราธอน (Code Fest) แบบโอเพนซอร์ส

อีเมล พิมพ์ PDF

การเขียนโปรแกรมมาราธอน (Code Fest) แบบโอเพนซอร์ส ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หลักการและเหตุผล

ด้วยทีมวิจัยและพัฒนาโอเพนซอร์ส มทส. วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเขียนโปรแกรมมาราธอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้โครงการ “การเขียนโปรแกรมมาราธอน (Code Fest) แบบโอเพนซอร์ส” ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นเวทีแสดงออกและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เป็นนักพัฒนาโปรแกรมได้หันมาสนใจการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมที่ดีและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะช่วยสนับสนุนให้มีกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรมแบบโอเพนซอร์ส ซี่งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านวิชาชีพของนักศึกษา
เป็นเวทีของนักพัฒนารุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการทำงาน และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ
เป็นสื่อกลางของนักพัฒนาที่มีความสนใจร่วมกัน และมีส่วนสร้างชุมชนนักพัฒนาโอเพนซอร์สให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เพื่อให้ได้โปรแกรมเสริมสำหรับระบบสอบออนไลน์ SOTS-5708

วิธีการดำเนินงาน/ลักษณะโครงการ

จัดกิจกรรมในรูปแบบการเข้าค่ายเขียนโปรแกรมมาราธอนแบบโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์จากทีมนักวิจัยโอเพนซอร์สของ มทส. ซึ่งจะให้คำแนะนำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ตลอดโครงการ รวม 2 วัน 1 คืน รายละเอียดดังนี้ รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน โดยเปิดโอกาสกว้างแก่ นักศึกษา และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจากทั่วประเทศ

เงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP มาก่อน และมีความสนใจเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมแบบโอเพนซอร์ส และต้องสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

ในระหว่างการเข้าค่าย

ผู้ร่วมกิจกรรมเข้ากลุ่มตามความสนใจ กลุ่มละ 4 คน ตามโจทย์หัวข้อที่กำหนด ระดมสมองเพื่อกำหนดรูปแบบและผลลัพธ์ของกิจกรรม แบ่งหน้าที่กันทำงานเพื่อให้แต่ละกลุ่มได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ นำเสนอผลงาน และ เป้าหมายในการดำเนินงานของกลุ่ม ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมจะเผยแพร่ในรูปแบบของโอเพนซอร์ส ทั้งซอฟต์แวร์ และ รายงาน ต่าง ๆ

หัวข้อกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาโปรแกรมเสริม(Add-ons) เพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่ ระบบสอบออนไลน์ 5708 ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่
เพื่อความเป็นไปได้ของกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด จึงกำหนดหัวข้อตัวอย่างดังนี้
1. การับส่งข้อสอบและการส่งผลสอบระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด (พี่เลี้ยงคือ อ.รัฐพงษ์)
2. การนำข้อสอบที่ใช้สอบออกจากระบบในรูปแบบ text ไฟล์ (พี่เลี้ยงคือ อ.วสุพล)
3. การติดตั้งระบบจากไฟล์ ISO (พี่เลี้ยงคือ อ.สุริยะ)
4. การติดตั้งระบบสอบบน ตาราง Partition แบบ GUID (พี่เลี้ยงคือ อ.ปรัชญ์)
5. การแยกส่งรายชื่อผู้เข้าสอบไปยังห้องสอบต่างๆ ในระบบ CTS&STS&RTS (พี่เลี้ยงคือ อ.สมพันธุ์)

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สนใจ สามารถสมัครผ่านทางหน้าเว็บได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 15 ธันวาคม 2557

สิ่งอำนวยความสะดวก

อาหาร, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ห้องดำเนินกิจกรรม
อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล
ระบบสอบออนไลน์ที่จะทำการพัฒนาต่อยอด

การเตรียวตัวสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มา
นำของใช้ประจำวันส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัวมา
นำหมอนพร้อมถุงนอนหรือผ้าห่มมา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทีมวิจัยและพัฒนาโอเพนซอร์ส มทส. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:55น. )  

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.
ออกแบบเว็บไซต์ และสนับสนุนโฮสติ้ง โดย Marvelic Engine Co., Ltd.