สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย - The Association of Thailand Open Source Federation

Home

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการพัฒนาและประยุกต์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

อีเมล พิมพ์ PDF

First Workshop on Open Source Software Development and Applications
OSSDA 2011

12 พฤษภาคม 2011

OSSDA 2011 เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการรวบรวมบุคลากรทางการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย นักพัฒนา และนักธุรกิจจากอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สนใจแสดงความรู้ความสามารถ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนา และการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับอุปสรรคในการสร้างและดูแลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมไอทีทั่วโลก ประเภทของซอฟต์แวร์มีตั้งแต่ระดับผู้ใช้ทั่วไปและสำนักงานไปจนถึงระดับ บริษัท ห้างร้านและองค์กรซึ่งทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายและคลัสเตอร์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อย และขอความช่วยเหลือจากชุมชนทั่วโลกได้ ในประเทศไทยบริษัท มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยหลายสถาบันได้พัฒนาโครงการโอเพนซอร์สที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อย ในขณะที่มูลค่าตลาดของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอยู่ที่ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของอุตสาหกรรมไอทีทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความสามารถที่ทัดเทียมกับซอฟต์แวร์อื่นๆ

เมื่อไม่นานมานี้จำนวนโครงการโอเพนซอร์สได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในขณะที่บริษัทไอทีชั้นนำจำนวนมากอย่างเช่นออราเคิล และไมโครซอฟท์ได้เริ่มนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ภายในองค์กร จากสัญญาณการพัฒนาเหล่านี้ คำถามที่เกิดขึ้นคือ จะส่งเสริม สร้างและสนับสนุน ชุมชนของผู้ใช้และนักพัฒนาโครงการโอเพนซอร์สให้ยั่งยืนได้อย่างไร

หัวข้อที่น่าสนใจ

  • อุปสรรค การพัฒนาและการดูแลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
  • โมเดลความคุ้มค่าในการลงทุนของการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
  • การพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อใช้ในงานเฉพาะทาง เช่น ศูนย์ดูแลสุขภาพ การศึกษา การขนส่ง เครื่องประดับ อาหาร การท่องเที่ยว และอื่นๆ
  • รายการโมเดลและการแบ่งประเภทซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
  • แนวทางในการปฏิบัติ และข้อควรปฏิบัติในการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
  • Best Practice ในการพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
  • เฟรมเวิร์ค วิธีการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในการสนับสนุนชุมชนโอเพนซอร์ส
  • การสร้างชุมชนโอเพนซอร์สเพิ่อรวมชุมชนองค์กรต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว
  • รายงานและบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาและดูแลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

รายละเอียด

http://www.jcsse.org/WorkshoponOpenSourceSoftware.html

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:00 น. )  

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.
ออกแบบเว็บไซต์ และสนับสนุนโฮสติ้ง โดย Marvelic Engine Co., Ltd.