Home

TOSF บรรยายในงานสัมมนาของสถานศึกษาระดับอาชีวะกว่า 40 สถาบัน

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับ Open Source โดยบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางและประโยชน์ของซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส" แก่อาจารย์และบุคลากรจากกลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวะกว่า 40 สถาบัน ภายในการสัมมนา"การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ"ณ โรงแรมอโยธยาริเวอร์ไซด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยากรทั้งจากฝั่งการศึกษา ผู้ใช้งานและผู้ประกอบการไปให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี

กำหนดการ

13.00-13.30 "แนวโน้ม Open Source Software เพื่อการพัฒนาประเทศไทย" โดย ดนุพล สยามวาลา
13.30-14.00 "Open Source Software เพื่อการพัฒนา" โดย ศุภวัฒน์ ปักเข็ม
14.00-14.30 "Open Source Software กับบทบาทของสถานศึกษา" โดย อาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์
14.30-14.45 พัก
14.45-15.25 "แนะนำ Open Source Software" โดยสันติ สวนศรี
15.25-16.15 เสวนา "Open Source Software กับการสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนา ประเทศ" ดำเนินรายการโดยหม่อมลือศักดิ์ และผู้วิทยากรจากหัวข้อข้างต้น (ยกตัวอย่างประกอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นให้อยากมีส่วนร่วม และแนะนำสมาคม)
16.15-16.30 ช่วงถาม-ตอบ

ภาพงานสัมมนาดูได้ที่ Picasa สัมมนา"การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ"

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:58 น. )  

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.
ออกแบบเว็บไซต์ และสนับสนุนโฮสติ้ง โดย Marvelic Engine Co., Ltd.